Projecten opgenomen op het Optimalisatieprogramma 2020 in het kader van het lokaal pact

De projecten kunnen opgevraagd worden per gemeente of bekken

Ijzerbekken
Bekken Brugse polders
Bekken Gentse kanalen
Beneden-Scheldebekken
Leiebekken
Boven-Scheldebekken
Denderbekken
Dijlebekken
Demerbekken
Netebekken
Maasbekken