Het geoloket saneringsinfrastructuur afvalwater biedt u een overzicht van de bestaande en geplande infrastructuur voor de sanering van het huishoudelijk afvalwater in het Vlaamse Gewest, alsook op de recente evoluties op het vlak van de verdere uitbouw ervan.

Bovengemeentelijke projecten: Optimalisatieprogramma 2020-2024 goedgekeurd

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 5 april 2019 het Investeringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest goed.

Het Investeringsprogramma 2020-2024 werd door VMM opgemaakt en begin maart 2019 aan minister Koen Van den Heuvel voorgelegd. Door de goedkeuring wordt een bijkomend investeringsvolume van 280 miljoen euro of 140 investeringsprojecten opgedragen aan nv Aquafin.

Lees meer »

Gemeentelijke investeringsprogramma: 1e deel van subsidieprogramma 2019 goedgekeurd

Op 5 april 2019 werd het eerste deelprogramma 2019 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI's en IBA's door de Vlaamse minister van leefmilieu, Koen Van den Heuvel, goedgekeurd. Op 7 mei 2019 werd dit programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten en rioolbeheerders betekend.

De voorontwerpen van de projecten die op dit kwartaalprogramma zijn opgenomen, dienen uiterlijk op 7 mei 2020 bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend te worden.

Overzicht projecten