Het geoloket saneringsinfrastructuur afvalwater biedt u een overzicht van de bestaande en geplande infrastructuur voor de sanering van het huishoudelijk afvalwater in het Vlaamse Gewest, alsook op de recente evoluties op het vlak van de verdere uitbouw ervan.

Bovengemeentelijke projecten: Optimalisatieprogramma 2021-2025 goedgekeurd

Op voorstel van VMM keurde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir op woensdag 17 juni 2020 het Investeringsprogramma 2021-2025 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest goed.

Door de goedkeuring wordt een bijkomend investeringsvolume van 280 miljoen euro of 119 investeringsprojecten opgedragen aan nv Aquafin.

Lees meer »

Gemeentelijke investeringsprogramma: 1e deel van subsidieprogramma 2020 goedgekeurd

Op 15 juli 2020 werd het eerste deelprogramma 2020 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI's en IBA's door de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, goedgekeurd. Op 20 augustus 2020 werd dit programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten en rioolbeheerders betekend.

De voorontwerpen van de projecten die op dit kwartaalprogramma zijn opgenomen, dienen uiterlijk op 20 augustus 2021 via AWIS-projecten bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend te worden. De kaartinformatie van dit programma is momenteel nog niet beschikbaar en kan later via onderstaande link geraadpleegd worden. De eerdere programma's zijn wel raadpleegbaar.

Overzicht projecten