Het geoloket saneringsinfrastructuur afvalwater biedt u een overzicht van de bestaande en geplande infrastructuur voor de sanering van het huishoudelijk afvalwater in het Vlaamse Gewest, alsook op de recente evoluties op het vlak van de verdere uitbouw ervan.

Bovengemeentelijke projecten: Optimalisatieprogramma 2019-2023 goedgekeurd

Op voorstel van minister van leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 30 maart 2018 het Investeringsprogramma 2019-2023 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest goed.

Het Investeringsprogramma 2019-2023 werd door VMM opgemaakt en in januari 2018 aan minister Joke Schauvliege voorgelegd. Door de goedkeuring wordt een bijkomend investeringsvolume van 280 miljoen euro of 149 investeringsprojecten opgedragen aan nv Aquafin.

Lees meer »

Gemeentelijke investeringsprogramma: 2e deel van subsidieprogramma 2018 goedgekeurd

Op 28 februari 2018 werd het tweede deelprogramma 2018 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI's en IBA's door de Vlaamse minister van leefmilieu, Joke Schauvliege, goedgekeurd. Op 13 maart 2018 werd dit programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten en rioolbeheerders betekend.

De voorontwerpen van de projecten die op dit kwartaalprogramma zijn opgenomen, dienen uiterlijk op 13 maart 2019 bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend te worden.

Overzicht projecten