Optimalisatieprogramma 2020-2024

Beknopte weergave van de inhoud van het Optimalisatieprogramma 2020-2024

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal projecten dat per programmajaar is opgenomen, alsook van de investeringen die deze projecten vertegenwoordigen.

Programmajaar

Aantal projecten

Totale kostprijs
(in euro)

2020

140 189.254.924

2021

64 96.691.995

2022-2024

289 346.536.710

Totaal op het programma

493 632.483.629

Het Optimalisatieprogramma 2020 omvat:

  • 11 projecten waarvoor enkel studiewerk wordt opgedragen. Na uitvoering van de studies, zullen elk van de betrokken projecten in het kader van een volgend optimalisatieprogramma opnieuw geëvalueerd en geprioriteerd worden met het oog op uitvoering.
  • 129 nieuwe opdrachten.

Rekening houdend met de kostprijsevoluties bij de verdere uitwerking van deze projecten, wordt het totale investeringsvolume bij uitvoering/oplevering van de projecten van het optimalisatieprogramma 2020 ingeschat op 230 miljoen euro.

Beschikbare documenten

Download de documenten met betrekking tot het OP 2020-2024

  • de begeleidende tekst bij het ontwerp-OP 2020-2024
  • het OP 2020-2024 dat door de Vlaamse regering goedgekeurd werd op 5 april 2019

Levensloop van een project

Lees meer over de levensloop van een investeringsproject.