Optimalisatieprogramma 2018-2022

Beknopte weergave van de inhoud van het Optimalisatieprogramma 2018-2022

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal projecten dat per programmajaar is opgenomen, alsook van de investeringen die deze projecten vertegenwoordigen.

Programmajaar

Aantal projecten

Totale kostprijs
(in euro)

2018

151 192.723.822

2019

107 168.889.041

2020-2022

262 313.307.728

Totaal op het programma

520 674.920.591

Het Optimalisatieprogramma 2018 omvat:

  • 5 projecten die reeds eerder ter uitvoering werden opgedragen, en die om budgettaire redenen van het initiële investeringsprogramma worden doorgeschoven naar het Optimalisatieprogramma 2018.
  • 4 projecten waarvoor enkel studiewerk wordt opgedragen. Na uitvoering van de studies, zullen elk van de betrokken projecten in het kader van een volgend optimalisatieprogramma opnieuw geëvalueerd en geprioriteerd worden met het oog op uitvoering.
  • 142 nieuwe opdrachten.

Rekening houdend met de kostprijsevoluties bij de verdere uitwerking van deze projecten, wordt het totale investeringsvolume bij uitvoering/oplevering van de projecten van het optimalisatieprogramma 2018 ingeschat op 230 miljoen euro.

Beschikbare documenten

Download de documenten met betrekking tot het OP 2018-2022

  • de begeleidende tekst bij het ontwerp-OP 2018-2022
  • het OP 2018-2022 dat door de Vlaamse regering goedgekeurd werd op 24 maart 2017

Levensloop van een project

Lees meer over de levensloop van een investeringsproject.