Optimalisatieprogramma 2022-2026

Beknopte weergave van de inhoud van het Optimalisatieprogramma 2022-2026

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal projecten dat per programmajaar is opgenomen, alsook van de investeringen die deze projecten vertegenwoordigen.

Programmajaar

Aantal projecten

Totale kostprijs
(in euro)

2022

114 191.834.740

2023

80 139.412.469

2024-2026

287 363.018.560

Totaal op het programma

481 694.265.769

Het Optimalisatieprogramma 2022 omvat:

  • 17 projecten die reeds eerder ter uitvoering werden opgedragen, en die om budgettaire redenen van het initiële investeringsprogramma worden doorgeschoven naar het Optimalisatieprogramma 2022.
  • 4 projecten waarvoor enkel studiewerk wordt opgedragen. Na uitvoering van de studies, zullen elk van de betrokken projecten in het kader van een volgend optimalisatieprogramma opnieuw geëvalueerd en geprioriteerd worden met het oog op uitvoering.
  • 93 nieuwe opdrachten.

Rekening houdend met de kostprijsevoluties bij de verdere uitwerking van deze projecten, wordt het totale investeringsvolume bij uitvoering/oplevering van de projecten van het optimalisatieprogramma 2022 ingeschat op 240 miljoen euro.

Beschikbare documenten

Download de documenten met betrekking tot het OP 2022-2026

  • de begeleidende tekst bij het ontwerp-OP 2022-2026
  • het OP 2022-2026 dat door minister Zuhal Demir werd goedgekeurd op 4 februari 2022

Levensloop van een project

Lees meer over de levensloop van een investeringsproject.