Optimalisatieprogramma 2021-2025

Beknopte weergave van de inhoud van het Optimalisatieprogramma 2021-2025

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal projecten dat per programmajaar is opgenomen, alsook van de investeringen die deze projecten vertegenwoordigen.

Programmajaar

Aantal projecten

Totale kostprijs
(in euro)

2021

119 178.589.401

2022

52 80.573.831

2023-2025

285 354.780.084

Totaal op het programma

456 613.943.316

Het Optimalisatieprogramma 2021 omvat:

  • 6 projecten die reeds eerder ter uitvoering werden opgedragen, en die om budgettaire redenen van het initiële investeringsprogramma worden doorgeschoven naar het Optimalisatieprogramma 2021.
  • 4 projecten waarvoor enkel studiewerk wordt opgedragen. Na uitvoering van de studies, zullen elk van de betrokken projecten in het kader van een volgend optimalisatieprogramma opnieuw geëvalueerd en geprioriteerd worden met het oog op uitvoering.
  • 109 nieuwe opdrachten.

Rekening houdend met de kostprijsevoluties bij de verdere uitwerking van deze projecten, wordt het totale investeringsvolume bij uitvoering/oplevering van de projecten van het optimalisatieprogramma 2021 ingeschat op 230 miljoen euro.

Beschikbare documenten

Download de documenten met betrekking tot het OP 2021-2025

  • de begeleidende tekst bij het ontwerp-OP 2021-2025
  • het OP 2021-2025 dat door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir werd goedgekeurd op 17 juni 2020

Levensloop van een project

Lees meer over de levensloop van een investeringsproject.