Optimalisatieprogramma 2017-2021

Beknopte weergave van de inhoud van het Optimalisatieprogramma 2017-2021

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal projecten dat per programmajaar is opgenomen, alsook van de investeringen die deze projecten vertegenwoordigen.

Programmajaar

Aantal projecten

Totale kostprijs
(in euro)

2017

135 171.241.530

2018

77 103.766.409

2019-2021

269 350.940.416

Totaal op het programma

481 625.948.355

Het Optimalisatieprogramma 2017 omvat:

  • 10 projecten die reeds eerder ter uitvoering werden opgedragen, en die om budgettaire redenen van het initiële investeringsprogramma worden doorgeschoven naar het Optimalisatieprogramma 2017.
  • 6 projecten waarvoor enkel studiewerk wordt opgedragen. Na uitvoering van de studies, zullen elk van de betrokken projecten in het kader van een volgend optimalisatieprogramma opnieuw geëvalueerd en geprioriteerd worden met het oog op uitvoering.
  • 119 nieuwe opdrachten.

Rekening houdend met de kostprijsevoluties bij de verdere uitwerking van deze projecten, wordt het totale investeringsvolume bij uitvoering/oplevering van de projecten van het optimalisatieprogramma 2017 ingeschat op 230 miljoen euro.

Beschikbare documenten

Download de documenten met betrekking tot het OP 2017-2021

  • de begeleidende tekst bij het ontwerp-OP 2017-2021
  • het OP 2017-2021 dat door de Vlaamse regering goedgekeurd werd op 25 maart 2016

Levensloop van een project

Lees meer over de levensloop van een investeringsproject.