Optimalisatieprogramma 2019-2023

Beknopte weergave van de inhoud van het Optimalisatieprogramma 2019-2023

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal projecten dat per programmajaar is opgenomen, alsook van de investeringen die deze projecten vertegenwoordigen.

Programmajaar

Aantal projecten

Totale kostprijs
(in euro)

2019

149 191.132.723

2020

58 92.618.211

2021-2023

285 336.128.382

Totaal op het programma

492 614.879.316

Het Optimalisatieprogramma 2019 omvat:

  • 4 projecten die reeds eerder ter uitvoering werden opgedragen, en die om budgettaire redenen van het initiële investeringsprogramma worden doorgeschoven naar het Optimalisatieprogramma 2019.
  • 6 projecten waarvoor enkel studiewerk wordt opgedragen. Na uitvoering van de studies, zullen elk van de betrokken projecten in het kader van een volgend optimalisatieprogramma opnieuw geëvalueerd en geprioriteerd worden met het oog op uitvoering.
  • 139 nieuwe opdrachten.

Rekening houdend met de kostprijsevoluties bij de verdere uitwerking van deze projecten, wordt het totale investeringsvolume bij uitvoering/oplevering van de projecten van het optimalisatieprogramma 2019 ingeschat op 230 miljoen euro.

Beschikbare documenten

Download de documenten met betrekking tot het OP 2019-2023

  • de begeleidende tekst bij het ontwerp-OP 2019-2023
  • het OP 2019-2023 dat door de Vlaamse regering goedgekeurd werd op 30 maart 2018

Levensloop van een project

Lees meer over de levensloop van een investeringsproject.