Geoloket Signaalgebieden

Alle Signaalgebieden opgelijst

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

Als na grondige analyse van een signaalgebied blijkt dat het risico op wateroverlast bij ontwikkelen van het gebied volgens de bestemming groter wordt dan beslist de Vlaamse Regering tot een vervolgtraject voor dat gebied. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "Categorie"):
  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen

Meer informatie aangaande het voorbereidingstraject, de vervolgtrajecten, de richtlijnen voor de toepassing van de watertoets in signaalgebieden,… vindt u op www.signaalgebieden.be.

Goedgekeurde signaalgebieden IJzerbekken
Goedgekeurde signaalgebieden Bekken van de Brugse Polders
Goedgekeurde signaalgebieden Bekken van de Gentse Kanalen
Goedgekeurde signaalgebieden Benedenscheldebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Leiebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Bovenscheldebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Denderbekken
Goedgekeurde signaalgebieden Dijle- en Zennebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Demerbekken
Goedgekeurde signaalgebieden Netebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Maasbekken