Welkom op het GeoloketDOV informeert u over de ondergrond in Vlaanderen.


Op onze website vindt u allerlei geologische, hydrogeologische, geotechnische en bodemkundige gegevens van Vlaanderen.
De data zijn te consulteren in verschillende geoloketten (viewers):
   –   Een algemene DOV-viewer
   –   Een themaviewer voor rubriek 55 (VLAREM)
   –   Een themaviewer bodem

Geoloket Saneringsinfrastructuur Afvalwater

Geoloket Saneringsinfrastructuur Afvalwater
Het Geoloket Saneringsinfrastructuur biedt u een blik op de bestaande en geplande infrastructuur ter sanering van het huishoudelijk afvalwater in het Vlaamse Gewest, alsook op de recente evoluties op het vlak van de verdere uitbouw ervan.

Geoloket Geoviews

Het Geoloket water geeft een overzicht van verschillende meetnetten beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en levert rapportinformatie per meetpunt.
Op de kaart worden de meetpunten oppervlaktewater en waterbodem en de meetputten afvalwater (Afvalwater Bedrijven en Rioolzuiveringsinstallaties) en meetpunten Overstorten weergegeven.
Via verschillende symbolen en kleuren wordt aangeduid welke meetnetten op welke locaties worden bemonsterd.
Achterliggende informatie, analyseresultaten en toetsingen kunnen worden opgevraagd door een eenvoudige klik op het punt.Geoloket signaalgebieden

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.
Via het geoloket signaalgebieden kunt u nagaan waar een signaalgebied ligt, hoe groot de overstromingskans in een bepaald signaalgebied is en welke beslissingen al genomen werden in verband met het vervolgtraject van een signaalgebied. Wenst u een volledig overzicht van alle reeds behandelde signaalgebieden, ga dan naar de oplijsting per bekken.
Meer informatie aangaande de signaalgebieden vindt u via www.signaalgebieden.be.Geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De nieuwe zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen kan je voortaan consulteren via: https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan